Cremeren

Urnengraven

Op beide begraafplaatsen kan de urn of asbus van een overledene worden bijgezet in een urnengraf. Een urnengraf heeft de volgende kenmerken:2015 03 10 7aangepast

  • Men wordt rechthebbende van een particulier graf voor minimaal 20 jaar en betaalt hiervoor het zogenoemde grafrecht. Daarna kan het grafrecht steeds met 10 of 20 jaar worden verlengd.
  • De urnengraven worden in volgorde van ligging uitgegeven. In een urnengraf is een urnenkelder verplicht.
  • Er mogen maximaal 2 asbussen in een urnengraf worden bijgezet.
  • Op een urnengraf kan met inachtneming van de voorschriften een grafmonument worden geplaatst.

Columbarium of urnenmuur

Op de begraafplaats in Oldeberkoop is een urnenheuvel, waarin per urnennis maximaal 2 asbussen of urnen kunnen worden bijgezet. Een urnennis heeft de volgende kenmerken:

  • Men wordt rechthebbende van een particuliere urnennis voor minimaal 20 jaar en betaalt hiervoor het zogenoemde grafrecht. Daarna kan het grafrecht steeds met 10 of 20 jaar worden verlengd.
  • Men kan zelf een nis in de urnenmuur uitzoeken en indien gewenst reserveren.
  • De nis wordt gesloten met een voorplaat, waarop door een steenhouwer een tekst kan worden aangebracht. Strooiveld

Strooiveld

Op een speciaal veld op zowel de begraafplaats van Oldeberkoop als die van Nijeberkoop kan as worden verstrooid. Op een herdenkingszuil (Oldeberkoop) of op een herdenkingssteen (Nijeberkoop) kan een plaatje met de naam, geboortedatum en overlijdensdatum worden geplaatst.