Grafmonumenten

AlgemeenTreurwilg 2aangepast

Een grafmonument kan worden besteld bij een steenhouwer naar eigen keuze. Het is van belang dat deze steenhouwer op de hoogte is van de algemene regels van de stichting t.a.v. de uitvoering van het grafmonument en t.a.v. de vergunning tot plaatsing hiervan.

In de vormgeving van het grafmonument is een grote mate van vrijheid, maar men is gebonden aan maximale afmetingen. Daarnaast worden eisen gesteld aan de duurzaamheid van het materiaal.

Het grafmonument mag geen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaats.

Voor het plaatsen van een monument op een graf is toestemming nodig van het stichtingsbestuur. De stichting brengt vergunningskosten in rekening. Wanneer deze kosten zijn betaald verleent het bestuur de vergunning tot plaatsing.

Onderhoud van de grafmonumentenP9140294aangepast

Van de rechthebbende wordt verwacht dat deze zorgt voor behoorlijk onderhoud van de grafbedekking, hekwerken en afscheidingen plus een eventueel graftuintje en niet blijvende beplanting en het bijwerken van de opschriften.

Het regulier onderhoud van de grafmonumenten wordt verzorgd door de stichting. Dit houdt in het verwijderen van mos en algen van de grafmonumenten.

Voor onderhoud van het grafmonument kan ook een contract met de stichting worden afgesloten. Dit houdt in dat het monument regelmatig een onderhoudsbeurt krijgt en dat zo nodig de opschriften worden bijgewerkt en de bodembedekking wordt gevoegd. Hiervoor wordt een vastgesteld tarief in rekening gebracht.