Tarieven

A- BegraafrechtToegangshek 3aangepast

1. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden wordt geheven

per enkel graf

 1. voor een periode van 20 jaar € 825,00
 2. voor een periode van 10 jaar bij verlenging € 422,50

per kindergraf op de kinderstrook

 1. voor een periode van 20 jaar € 650,00
 2. voor een periode van 10 jaar bij verlenging € 337,50

Alle bovengenoemde prijzen zijn inclusief algemeen onderhoud, echter exclusief plaatsingsrecht en kosten grafdelving.

2. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus wordt geheven:

 1. in een bestaand particulier graf met looptijd geldend nog voor dit graf € 405,00
 2. in een nieuw urnengraf met kelder voor maximaal 2 asbussen voor een periode van 20 jaar € 980,00
 3. in een nieuwe urnennis voor maximaal 2 asbussen voor een periode van 20 jaar € 980,00
 4. voor een periode van 10 jaar bij verlenging voor een urnengraf of urnennis € 437,50 

Alle bovengenoemde prijzen zijn inclusief algemeen onderhoud en bijzetting van de urn/asbus, echter exclusief plaatsingsrecht. 

3. Optierecht per jaar

 1. voor een enkel graf € 50,00
 2. voor een urnengraf of urnennis € 52,50

In geval van begraven of bijzetten, moet de grafrusttermijn nog minimaal 10 jaar bedragen.
Alle geplaatste urnenkelders en urnennissen zijn eigendom van de Stichting Begraafplaatsen Olde- en Nijeberkoop. 

B- Onderhoud

 1. Onderhoud graven en gedenktekens op aanvraag.

C- Asverstrooiing

 1. Asverstrooiing inclusief geleide en gedenkplaatje € 150,00
 2. Dubbele asverstrooiing inclusief geleide en gedenkplaatjes € 250,00
 3. Verlenging gedenkplaatje voor een periode van 10 jaar € 50,00

D- Gedenkboom 

 1. vrucht ongeacht grootte zonder tekst voor een periode van 30 jaar € 300,00
 2. vrucht ongeacht grootte met tekst voor een periode van 30 jaar € 350,00
 3. voor een periode van 10 jaar bij verlenging € 100,00
P9120066aangepast

E- Grafkelders en Grafbedekking

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een grafkelder en/of voor het aanbrengen, vervangen of vernieuwen van grafbedekking of ornamenten wordt geheven:

 1. voor het uitsluitend recht tot het plaatsen van een enkele grafkelder €  6.825,00
 2. voor het stichten van gedenktekens en kruisen, per gedenkteken of kruis en het beheren daarvan overeenkomstig het plaatselijk reglement vanwege de Stichting gedurende de eerste termijn van uitgifte, wordt geheven 20% van de aankoopprijs exclusief omzetbelasting van het monument, met een maximum van € 1.500,00 en een minimum van € 200,00. Dit is van toepassing op alle posities van graven, grafkelders en urnenkelders.
Deze tarievenlijst treedt in werking op 1 januari 2017.